na obsah

Bydlení v Podzámčí

obrázek logo obrázek vizualizace

domy

Standardy

Veselíčko je samostatnou obcí s plně funkční infrastrukturou. Je provedena kompletní plošná plynofikace, ze 75% odkanalizování na ČOV do blízkého Oseku, svoz komunálního odpadu provádí smluvní partner obce. Vodovod je ve správě VaK Přerov, voda je však čerpána z místních zdrojů ve velmi dobré kvalitě na úrovni vody kojenecké.

Technický popis RD

Základy

 • základové pasy z ľelezobetonu a ztraceného bednění

Svislé konstrukce

 • obvodové a vnitřní nosné zdivo z cihelných bloků POROTHERM

Vodorovné konstrukce

 • strop – montovaný lehký strop

Vnitřní úpravy povrchů

 • dvouvrstvé vápenné omítky štukové

Venkovní úpravy povrchů

 • kontaktní zateplovaný systém EPS tl. min 150mm
 • venkovní kamenný obklad v kombinaci s venkovní probarvenou omítkou

Střecha

 • tepelná izolace EPS v tl. min. 280 mm
 • podstřešní fólie
 • pálená taška Tondach - Stodo 12

Klempířské prvky

 • titanzinkový plech – venkovní parapety

Výplně otvorů

 • plastová okna (trojsklo, sedm komor)
 • vnitřní parapety – dřevotříska
 • barva oken – exteriér hnědá, interiér hnědá
 • vnitřní parapety – dřevotříska
 • okenní žaluzie

Povrchy podlah

 • keramická dlažba
 • plovoucí laminátové podlahy
 • vjezdová komunikace z betonové dlažby

Obklady

 • keramické obklady (velkoformátové) – bez kuchyně

Dveře

 • vstupní dveře do domu – plastové, zateplené
 • interiérové dveře – vybraných typů

Zárubně

 • obložkové

Malby

 • bílé disperzní matové

Topení

 • zdroj tepla – tepelné čerpadlo spolu se zásobníkem TUV
 • podlahové vytápění v celém domě
 • termostat – vnitřní, pokojový, programovatelný
 • topný ľebřík s el. topnou spirálou, i pro letní provoz v koupelně

Elektro

 • kabelové rozvody pod omítkou
 • vypínače a zásuvky
 • trubkování pro rozvod TV + UTP
 • trubkování pro telefon
 • centrální vysavač
 • bleskovod
 • venkovní zásuvková skříň na fasádě 220/380V s rezervou pro vývod do zahrady

Zdravotně technická instalace

 • kanalizace – plastové potrubí
 • voda – plastové potrubí
 • příprava pro kuchyň, vedení odpadu a vody pro dřez, myčku a pračku

Sanita

 • závěsný klozet 2x
 • umyvadlo 2x
 • vana plastová
 • baterie umyvadlová 2x
 • baterie vanová nástěnná

Součástí RD je:

 • přípojka elektro, vody a kanalizace
 • pozemek
 • oplocení pozemků ze tří stran
 • okapový chodník z kačírku a zahradní obrubník
 • svítidla – u předního vstupu a u zahradního vstupu
 • výtokový zahradní kohout 2ks (zahradní, u vjezdové plochy)
 • hrubé terénní úpravy
 • založení a výsadba živého plotu na čelní straně pozemku

Součástí RD není:

 • plynoměr, vodoměr a elektroměr – zajišťuje si každý vlastník sám na vlastní náklady
 • sadové úpravy (zatravnění, výsadba stromů a keřů, ...)
 • kuchyňská linka
 • svítidla v pokojích a kuchyni
 • zabezpečovací zařízení

Možnost nadstandardu

Možnost klientských změn

 • v případě zájmu o klientskou změnu bude provedena individuální kalkulace