na obsah

Bydlení v Podzámčí

obrázek logo obrázek vizualizace

domy

Financování

 1. Podpis "rezervační smlouvy"
  • platba rezervačního poplatku 100 000 Kč, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od podpisu rezervační smlouvy
  • do 21 dnů od podpisu rezervační smlouvy závazek uzavřít "Smlouva o smlouvě budoucí" (rezervační poplatek je součástí kupní ceny, nedojde tedy k jejímu navýšení)
 2. Podpis "Smlouvy o smlouvě budoucí kupní" a platba 1. splátky ve výši 200.000 Kč do deseti pracovních dní od podpisu budoucí kupní smlouvy
 3. Platba 2. splátky ve výši 50 % z kupní ceny do deseti pracovních dní po dokončení hrubé stavby
 4. Platba 3. splátky ve výši 40 % z kupní ceny před plánovanou kolaudací
 5. Podpis "kupní smlouvy" a platba 4. splátky ve výši doplatku zbytku kupní ceny nejpozději do deseti pracovních dní od podpisu smlouvy o převodu nemovitosti – "kupní smlouvy"
 6. Předání nemovitosti
  • po uhrazení celé kupní ceny nemovitosti dojde nejpozději do pěti pracovních dní k podání návrhu na vklad na Katastrální úřad
  • předání nemovitosti nejpozději do 15 dnů od podpisu kupní smlouvy a uhrazení poslední splátky, při předání nemovitosti bude sepsán předávací protokol
 7. Zajištění financování hypotékou